Kwalifikacje

Studia magisterskie na kierunku Psychologia ukończyłem na Uniwersytecie Opolskim w 2006r.

Swoje umiejętności i wiedzę poszerzałem, uczestnicząc w kursach i szkoleniach, między innymi:
1. Integratywna Systemowa Psychoterapia Krótkoterminowa

2. DSM-IV-TR diagnoza kliniczna

3. Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS)

4. Integratywna psychoterapia depresji

Obecnie jestem w trakcie 4-letniego Studium Psychoterapii Integratywnej w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie. Instytut jest członkiem European Association for Psychotherapy (EAP) oraz Polskiej Federacji Psychoterapii.

Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej (PIPI)
ul. Pocieszka 6, 
31-408 Kraków
Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej